Amdanom Ni

LINC

Menter trafnidiaeth wledig newydd yn gweithredu yng ngorllewin Cymru, yn cysylltu cymunedau gwledig â’r prif wasanaethau bws ac a’r rhwydwaith trenau, gan wneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd gwledig, iechyd a’r economi leol.


Mae LINC yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Penfro, Traveline Cymru a Llywodraeth Cymru.  Drwy ymgynghori ac ymgysylltu, mae'r partneriaid yn gobeithio rhoi cyfle i'r gymuned a chwsmeriaid roi eu barn am sut y mae gwasanaethau trafnidiaeth yn cael eu gweithredu yn ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Nod y gweithgaredd ymgysylltu hwn yw sicrhau bod y rhanbarth yn deall y gymuned ac yn addasu'r gwasanaeth trafnidiaeth, lle bo modd, i ddiwallu anghenion cymunedau gwledig. Ein nod yw dylunio'r gwasanaeth i ddarparu cysylltedd rhwng gwasanaethau bysiau cymunedol, lleol a strategol, a'r rhwydwaith rheilffyrdd.

Trafnidiaeth – lle mae’r siwrnai’n cychwyn a gorffen

 

TrawsCymru logo
Bwcabus logo
Traveline logo

Buses
Facebook Logo

Twitter logo
Ceredigion County Council logoPembrokeshire County Council logo

University of South Wales logoCarmarthenshire County Council logo

Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Ardaloedd Gwledig

Cliciwch yma i weld Datganiad Preifatrwydd Prosiect LINC a Bwcabus.